۩ Stát chce učit kritickému myšlení. V Domě demokracie za 100 milionů ročně

sysifosviz. http://zpravy.idnes.cz/obcanske-vzdelavani-aktivni-obcanstvi-ministerstvo-skolstvi-katerina-valachova-dum-demokracie-a-ino-/domaci.aspx?c=A160823_115855_domaci_fer

[upd. 24.8.06] Kritické myšlení by nemělo být spojováno s nějakým domem demokracie a tedy kulturním vzorem. Celý projekt MŠMT budí pochyby. Výuka kritického myšlení by měla být vhodnou formou zavedena do osnov již od ZŠ, aby se dostala do podvědomí i povědomí veřejnosti stejně jako jiné obory. (což obnáší i školení učitelů)**

Učit se, co obnáší kritické myšlení, co znamenají logické klamy, jak interpretovat fakta bez logických klamů (ať již relevantní či irelevantní), kdy tak často podvědomě (nevědomky) užíváme logických klamů pro doložení pravdivosti svých přesvědčení, na obhajobu svých předpokladů, kulturních vzorů atd., jež vyznáváme. Continue reading ‘۩ Stát chce učit kritickému myšlení. V Domě demokracie za 100 milionů ročně’ »

۩ Přirozená lidská potřeba zjednodušování a

potřeba kulturních vzorů, přesvědčení a formy víry, jež nebezpečně pronikají v propojeném světě internetu do všech oblastí vědy aneb různé myšlenky z rozhovorů => nutnost zavést výuku kritického myšlení již od ZŠ, jak rozpoznat logické klamy, interpretovat jakákoliv fakta bez logických klamů, jimiž si podporujeme svá přesvědčení a kulturní vzory, kdy tak klameme zpravidla nevědomky sebe, ostatní a druzí tak klamou nás ať už spíše nevědomky či již účelově formou manipulace k dosáhnutí nejrůznějších cílů. Okrajově existují manipulátoři, jež dokáží vložit do podvědomí lidí v podstatě jakoukoliv myšlenku, ať již reverzní psychologií, podstrčeným argumentem  atd. Variabilita technik, kdy se poté společnost domnívá, že to, na co se dívá, je skutečné, je rozsáhlá.

Témata související:

 

Continue reading ‘۩ Přirozená lidská potřeba zjednodušování a’ »

Důležitá témata, související..

Témata související:

TČM, část V(x): Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic (souhrn, bude upraveno)

LogoArticle


Možná to bude pro Vás překvapení, ale žádná západní ani východní medicína neexistuje. Existuje vědní medicína, která se používá po celém světě v četně Číny a vedle ní existují tradiční medicíny po celém světě se svými starými recepturami včetně Číny, z nichž se i vycházelo a některé se dají do nějaké míry používat do současnosti jako třeba fytofarmaka (koncentráty bylin) a dále hromada terapií, která je neúčinná a jež se desítky let dlouhodobě ověřují po celém světě včetně Číny. I Nobelova cena za medicínu byla udělena čínské vědkyni Tchu Jou-jou za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka C15H22O5 (artemisinin) a změřila v přísných testech její aktivita.

Existují tak pouze terapie z celého světa, jež se ověřují na procentuální účinnost a bezpečnost k dané chorobě. Měli bychom tedy mluvit o terapii ke konkrétní chorobě, zda-li vykazuje v zaslepených studiích procentuální účinnost a bezpečnost  na co největším počtu respondentů. Dělení na západní, východní, čínskou apod., je pouze nesmyslné kulturní dělení a snaha velmi často nevědomá, prosadit kulturní vzor, který by měl přinést něco lepšího a užitečnějšího, obohatit vzor jiný. Kulturní vzory nemají žádnou vypovídací hodnotu o účinnosti jakékoliv dané terapie při léčení dané nemoci.

 


  • Opět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl

 

Continue reading ‘TČM, část V(x): Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic (souhrn, bude upraveno)’ »

Nejčastější logické klamy: Důkaz kruhem aneb klamy deduktivní, formální logikou tvořené aneb selský rozum

 

  • sysifosOpět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.

Jednoduchá dedukce (úsudek, nebo-li formální logika (selský rozum), kdy vycházíme z osobních zkušeností, nejsou nutně špatné či chybné, ale mnohdy neznamenají kauzality a proto se vše ověřuje, abychom nebyli obětí deduktivního klamu.

Dedukce existuje u jakéhokoliv téma a lidé tak činí zcela přirozeně a podvědomě, kdy přisuzují domněle příčiny různým věcem na základě formální logiky a nejen ve vědní medicíně.

Osobní zkušenosti, nejen tehdy kdy pozorujeme rozdílné jevy s předpokládanými, nás často upevňují v nějaké víře o čemkoli. Abychom se vyhnuli poté sebeklamu, je třeba vše ověřit. Samozřejmě ověřování relevance předem, je užitečná věc, ale zjednodušování a rychlá dedukce jsou mnohdy přirozenou nutností v mnoha případech.

Nicméně schopnost kritického myšlení se pak odvíjí od ověřování našich předpokladů, abychom nezůstali obětí případného sebeklamu z chybné dedukce. Schopnost našeho kritického myšlení pak odděluje racionalitu od naší víry v daný předpoklad apod.

Continue reading ‘Nejčastější logické klamy: Důkaz kruhem aneb klamy deduktivní, formální logikou tvořené aneb selský rozum’ »

TČM, část VI: Postřehy z diskuzí

LogoArticleJen mala poznamka – efedrin a artemisinin byly objeveny diky modernimu zkoumani tradicni cinske mediciny…mozna je ono vzajemne prohlaseni formulovano nestastne…”, Jan 

Což je ale zcela běžné ověřování vědní medicínou. Už se dávno vše ověřuje z celého světa včetně Číny jakékoliv terapie (staré i nové) na dané nemoci. Nepřináší nic neotřelého, co by bylo neznámého a neověřovalo se. Vše už se dávno ověřuje v globalizovaném světě z jakýchkoliv míst. Continue reading ‘TČM, část VI: Postřehy z diskuzí’ »

TČM část IV: Klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití

Výsledek obrázku pro biolampa

Místo doložení pozorování, jak procesy probíhají a jak mechanismus využít, snažím se doložit celá léta účinnost na pocitech pacientů (úlevy od bolesti, subjektivní dojem z hojení ran atd.) viz. též “Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic


Continue reading ‘TČM část IV: Klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití’ »

TČM, část III: zavádějící pojmy “alternativní, tradiční medicíny”


(Jedná se o hrubý nástin. Bude verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Možná to bude pro Vás překvapení, ale žádná západní ani východní medicína neexistuje. Existuje vědní medicína, která se používá po celém světě v četně Číny a vedle ní existují tradiční medicíny po celém světě se svými starými recepturami včetně Číny, z nichž se i vycházelo a některé se dají do nějaké míry používat do současnosti jako třeba fytofarmaka (koncentráty bylin) a dále hromada terapií, která je neúčinná a jež se desítky let dlouhodobě ověřují po celém světě včetně Číny. I Nobelova cena za medicínu byla udělena čínské vědkyni Tchu Jou-jou za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka C15H22O5 (artemisinin) a změřila v přísných testech její aktivita.

Vědní medicína je tu s námi v nějaké podobě de facto od počátku věků. V čase se logicky zlepšovaly postupy ověřování procentuální účinnosti a bezpečnosti terapií, jež zprvu byly opravdu drastické od nahodilého míchání bylin, pouštění žilou atd. V průběhu času se tak nejrůznějšími způsoby zjišťovala účinnost a bezpečnost terapií a opouštělo se od slepých cest. Přirozeně však stále existovala a existuje nějaká míra morbidity, jež si žádala a žádá terapie a postupy ověřování mnohem lepší. Postupně se tak upustilo od mnoha nejrůznější terapií a postupů, které nebyly dostačující. Continue reading ‘TČM, část III: zavádějící pojmy “alternativní, tradiční medicíny”’ »

Kritické myšlení: “Pravda a relevantní rovina, manipulace, interpretace a výzkum” (update: 15/07/16)

sysifos

(Jedná se o hrubý nástin. Bude, dle energie, verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)

téma značně související:

 

Mějme se na pozoru před vlastní interpretací jakýchkoliv faktů a tvrzeních (ať již relevantních či irelevantních), kdy často podvědomě  užíváme logických klamů (http://rationalwiki.org/wiki/Main_Pagehttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies, https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam, ) pro doložení pravdivosti svých přesvědčení, předpokladů a kulturních vzorů, jež vyznáváme a uvádíme tak mnohdy sebe i ostatní nevědomky v omyl.

Kauzalit je velmi mnoho a tomu, co obnáší kritické myšlení a jak jej užívat, se člověk musí učit dlouho, aby rozpoznal i vlastní omyly a neustále měl potřebu tvrzení, jak překládaná tak svá, ověřovat, aby tak sebe a tím i druhé neuváděl  v omyl, což jej stojí velmi často mnoho sebezapření nejen proto, že často relevance odporuje jeho přesvědčením, kulturním vzorům a předpokladům.

Ověřování a interpretaci bez logických klamů nám pak právě často nejvíce brání naše přesvědčení, naše kulturní vzory a předpoklady, kterým jsme vystavováni vědomě i podvědomě již od narození a fakta si pak interpretujeme k obrazu svému, což je přirozené.

Jedná se o přirozenou vlastnost člověka, kdy se v běžném životě na jakékoliv téma nevědomky klamem a podporujeme nevědomky své kulturní vzory vytvářením i přijímáním desinformací, jež jsou stavěné na logických klamech, kdy i můžeme vycházet z relevantních dat, ale díky interpretaci pomocí logických klamů dochází lidé často k irelevantním závěrům.

update:

◘ Lidé přirozeně a nevědomky užívají logické klamy každý den a chybně si interpretují jakákoliv fakta (ať již relevantní či irelevantní) pomocí logických klamů k obrazu svému. Jedná se do značné míry o přirozenou vlastnost mozku, jež od narození přejímá informace z okolí a vytváří si nějaký svůj obraz, se kterým se i retrospektivně ztotožňuje při utváření a přijímání informací a zapadá do jeho formální dedukce (jednoduchého úsudku), která není nutně špatná, ale mnohdy klamná či neznamená nutně kauzality a nemá vypovídací hodnotu o tom, kde relevance leží či co je a není dobré. Nemůžeme znát logicky vše a ani znalost všeho neznamená, že nebudeme vytvářet logické klamy.

◘ Nevědomky se často ztotožňujeme s tímto obrazem a obhajujeme či tvoříme svá přesvědčení o čemkoliv skrze logické klamy, při vytváření úsudků na cokoliv, což si neuvědomujeme (ani logické klamy neznáme a i když znalostí oplýváme, ne nutně se jim umíme vyhnout díky mnoha kauzalitám, nejen vědomostním, ale i předešle definovaným atd). Mozek si i vyrábí falešné vzpomínky či ulehčuje své energetické náročnosti. Nemůžeme ani nelze vše neustále verifikovat, jakékoliv přijímané informace, hlavně tehdy, kdy ani v nich neumíme rozpoznat logické klamy či falešnou interpretaci relevantních fakt, což činíme i sami při vytváření úsudku na cokoliv.

◘ update: Či lépe: lidé přirozeně nevědomky přijímají a vytváří logické klamy na jakékoliv téma jednoduchou “dedukcí” (úsudkem) mozku, která často nutně nemusí znamenat kauzality, kdy si tak nevědomky podporujeme obraz v mozku, jež se utváří přijímáním informací a vzorů z okolí již od narození, a kdy tak vytváří i jednoduché úsudky na základě podnětů z minula.

//10.12.17 Retrospektivita mozku, jež čerpá ze vzorců (obrazů v minulosti) z paměti při pozorování daného, může vést k tomu a dále se dá manipulačně využít/zneužít k formování člověka již od narození. (dále jen verifikovat – využití vs zneužití v AI)

 

Continue reading ‘Kritické myšlení: “Pravda a relevantní rovina, manipulace, interpretace a výzkum” (update: 15/07/16)’ »

TČM, část II: Diskuzní pokračování, FB příznivci Sisyfos

Roman Polach Roman Polach Neškodný není, páč staví na stejnou úroveň vědu a kouzla…Jinak v příštím čísle 100+1 by mi měl vyjít článek o akupunktuře, to si akupunkturisté za rámeček nedají 🙂

Edward Pierszchala Edward Pierszchala Rad si prectu a vzpomenu si jak mi parkrat aku pomohla pri bloklych zadech.

Stanislav Stupka Stanislav Stupka To, že někdo tvrdí, že mu akupunktura pomohla, neznamená, že akupunktura je účinná (účinnost vůči placebu). To samé lze tvrdit u jakékoliv terapie. Účinnost se projeví až v zaslepených studiích na mnoha respondentech. Zatím není průkazná studie, která by dokazovala účinnost akupunktury a ukazovala biologické účinky vpichů a jak fungují, ale existují tisíce neprůkazných. Není ani popsáno, k jakým biologickým procesům by mělo docházet při vpichu natož, abychom je pozorovali, které by vedly k léčbě daného. Tzn. vše je opět o placebo efektu. Pokud někomu placebo efekt vystačí a lékař správně indikuje stav daného postižení k tomu, že placebo postačí a pacienta tím neohrozí na jeho zdravotním stavu, kdy by se přehlédli jiné spojitosti s jeho bolestmi, které nám ukáže až diagnostika, lze se zákrokem souhlasit.