Rozpravy Sysifos

Do této sekce budu kopírovat rozpravy na nejrůznější témata ze skupiny Sysifos, kde se vyjadřuji k mýtům a konspiracím nejčastěji z oblasti medicínské. (Hrubý nástin, bude aktualizováno, verifikováno, stylizováno do čtivější formy)


Dotaz: “Hele, nedávno nám naše učitelka chemie povídala o nějakém letním chemickém semináři, kde se seznámila se skupinou vědců, podílejících se na tvorbě léku proti rakovině. Prý na polymerovou částici byly pomocí polysacharidových spojek připojeny částice léčiva, které se při chemoterapii pouští do celého těla. Zároveň tam byla při dělaná i jakási signální molekula, která dokázala aktivovat léčivo až při styku s rakovinnou buňkou.
Lék prošel všemi potřebnými kroky ke schválení, včetně pokusů na lidech (100% úspěšnost), byl na něj vydán patent a začala výroba. Celý výzkum byl ale financován společností Zentiva, kterou jako naschvál po vyrobení teprve několika kilogramů léku koupila nějaká francouzská farmac. firma, která vývoj a výrobu ukončila. Zároveň prý nemohou lék vyrobit pod jinou společností, neboť patent byl napsán “příliš dobře”.
Tak, protože jsem byl líný vyhledávat něco na google mezi miliony altern. metod, tak vás prosím o vyjádření, jestli o tom něco víte, něco jste slyšeli…”

Odpověď:

Zkusím ve “zkratce” říct, proč je to hrozná ptákovina. Akcie Sanofi by se pohybovaly v nebi. Ten, kdo by si takový výzkum chtěl zatajit by byl velmi hloupý.
Zprvu ale: Výzkum a vývoj polysacharidových konjugátů drog (nejčastěji docetaxelu či paklitaxelu) se díky biokompatibilitě, biodegradabilitě, bezpečnosti atd. a nízkým nákladům na biopolymery, značně zvýšil a není neznámý, ale vůbec není zdaleka 100%** (to je vůbec hodně bizarní tvrzení, poukazující u dotyčné na neznalost výzkumu a ověřování a neznalost druhů rakoviny)**
 
Tady máš studie od Aventis, jeho účast jako:
vedení: http://6b.cz/MIh
spolupráce: http://6b.cz/8AC
(Klíčkové údaje Zentiva > Aventis – Sanofi > nyní Sanofi (akciový symbol: SNY) http://finance.yahoo.com/q?s=sny&ql=1
Sanofi onkologický výzkum: https://www.sanofioncology.com/pipeline/default.aspx
 
Dále:
Tvrdila, že lék prošel všemi kroky potřebnými ke schválení, tudíž ve zkratce: Během všech fází výzkumu preklinické (pokusná zvířata, krysy, hmyz), klinické(na lidech) 1,2,3 a 4 “komerční, marketingové”, musí u každé fáze výzkumu projít látka schválením na procentuální bezpečnost a účinnost kontrolními úřady (USA – FDA, EU – EMA) než se dostane do další fáze testování na lidech a nakonec po úspěšném absolvování všech fází na trh. Jednoduše – ví se o léku. Úspěšnost takového léku by stěží prošla bez povšimnutí.
 
Během této doby je výzkum sledován mnoha stranami. Zveřejňují se každoročně všechny výsledky, jak v PR (kvůli investorům, akcionářům, aby měli peníze na výzkum) tak klasicky ve výročních a čtvrtletních zprávách a všichni do nich nahlíží, investoři , finanční magazíny (analytici, skeptici http://www.thestreet.com/author/1352996/adam-feuerstein/all.html), vědci a výzkumníci z celého světa (snaha být vepředu, zkoumat a kombinovat, nezaostávat, sledovat vše), kontrolními úřady ( dohled a schvalování, dohlíží na fáze výzkumu), konkurence (důvody – snaha vyvinout lepší a vlastní technologii, spolupracovat, převzít ve fúzi, ostatně to se stalo i mezi Sanofi a Aventis) atd. Každý má svůj důvod. Dále probíhají obrovské konference, kde se nové terapie probírají a prezentují. Dále prezentují v časopisech.
 
Pravděpodobně by to bylo obrovské boom a každoroční horké téma na ASCO https://am.asco.org/ (American Society of Clinical Oncology, pořádající každoročně největší konferenci a seznámení s onkologickými výzkumy) a vznikal by každoročně během výzkumu neskutečný tlak na fúzi či odkup SNY (Sanofi) a hodnota dané společnosti by vystřelila do oblak:) Jakýkoliv takový podobný příběh tak spadá dle mého s 99 procentní pravděpodobností do konspiračních teorií.
 
Lidé milují konspirace. I taková učitelka chemie si pak musí připadat velmi důležitě, když zná spiklenecké informace, které se snažili ututlat, ale ona je ví, byla s nimi obeznámena. Ona ví více než ostatní a může je předat dál… :o)
 
**100% účinnost je u léčiv díky mnoha kauzalitám mýtus, perpetuum neexistuje a nejenom tam. (kontraindikace, predispozice atd.). Co se týče rakoviny, existuje mnoho druhů a fází rakoviny, genové exprese atd. apod. Vždy mluvíme o procentuální účinnosti a bezpečnosti, která bývá různá dle typu terapie, nemoci atd. a měla by převyšovat placebo efekt či současné terapie, léčiva, která se ve výzkumu jako placebo používají.**