TČM, část VI: Postřehy z diskuzí

LogoArticleJen mala poznamka – efedrin a artemisinin byly objeveny diky modernimu zkoumani tradicni cinske mediciny…mozna je ono vzajemne prohlaseni formulovano nestastne…”, Jan 

Což je ale zcela běžné ověřování vědní medicínou. Už se dávno vše ověřuje z celého světa včetně Číny jakékoliv terapie (staré i nové) na dané nemoci. Nepřináší nic neotřelého, co by bylo neznámého a neověřovalo se. Vše už se dávno ověřuje v globalizovaném světě z jakýchkoliv míst.

Výtažek z pelyňku je pouze jeden z mnoha starých receptů. Staré receptury se takto ověřují z celého světa vědní medicínou kýmkoliv ve světě a z jakékoliv oblasti.

Ověřují se ale i jiné terapie než z oblasti farmakognozie či fytoterapie. Na akupunkturu existují tisíce studií z celého světa a neprůkazných.

Překvapivě jen Čína produkuje hromadně průkazné, kdy doluje typicky data a ohýbá metodiku, kdy ani nemá doložen mechanismus ani existenci akupoints natož jevy, které by tam měly probíhat.

Rozhazují všude miliardy, ale nejsou schopni doložit ani ve fázích I,II,III celá léta mechanismus účinku a akupunkturní body? Ještě, že se toho nedožil Antonín Holý.

Nj, ale je to jejich pilotní věc a tak už desítky let chtěj dokládat vše pouze na poli subjektivních pocitů úlev od bolesti či hojení ran apod. Což nám dnes dělá hromada rádoby terapií a moc dobře vědí proč.

Na velkém vzorku pacientů selhávají, kdy se ukáže, že to, co se přičítá terapii, je fyziologie a predispozice jednotlivců atd. apod. či předem chybná diagnostika a indikace apod., kdy na velkém počtu se ukáže neprůkaznost terapie a tyto a další jiné chyby, domněnky, subj. pocity, se vyloučí.

Tohle ověřování jakýchkoliv starých receptur po celém světě a nejen z oblasti fytoterapie, je zcela běžná věc a o TČM nemá vypovídací hodnotu.

Také bychom měli s ostatními zeměmi, jež mají staré receptury nejen v oblasti farmakognozie, které se běžně ověřují kýmkoliv ve světě, podepisovat dohody a dělat z toho něco neotřelého s nutností zavést do vědní medicíny? Vždyť je to oxymóron

Beztak se vše už dávno ověřuje všemi stranami a musí ověřovat.

Proč by to u Číny mělo být nyní jiné? O celé TČM výtažky z pelyňku nemají vypovídací hodnotu stejně jako jinde ve světě a zkoumá se a ověřuje účinnost a bezpečnost vždy pouze dané terapie vědními poznatky a postupy a čínská, skandinávská, africká tradiční medicína nám nic o účinnosti a bezpečnosti každé jednotlivé terapie nic neřekne..

Všichni se však chceme léčit něčím účinnějším a tak se vše ve světě ověřuje. Jen někteří však zarputile, byť se jejich nějaká terapie na velkém vzorku ukáže jako neprůkazná, lpí na svých kulturních vzorech a kauzalit, proč to dělají, je mnoho.

Pouze to o pelyňku vypovídá, že existují všude ve světě staré receptury, staré vědní medicíny, jež mají své indikace, a jež se ověřují.

Proč říkám staré vědní medicíny? Protože je velmi zavádějící nazývat staré postupy, ze kterých vědní medicína vzešla, jako něco neotřelého..

Některé mají své pole indikace a hromada jich je slepých cest a neprůkazných. Nicméně se vše pořád ověřuje zpětně..

Toto je politická glorifikace něčeho iluzorně jedinečného a neotřelého s nutností zavést do vědní medicíny a nikoliv nutnost vědní medicíny, která dávno v globalizovaném světě jakékoliv terapie ověřuje, přehodnocuje a musí ověřovat.

Není žádná západní medicína a nějaká východní s nutností ji do západní zavést, ale existuje pouze vědní medicína, která již dávno vše ověřuje.

Lékaři, vědci, výzkumníci a univerzitní týmy z celého světa jsou masochisté a hyeny a zároveň hlupáci, léčí totiž sebe (masochismus), své děti a příbuzné (hyenismus) klasickou vědní medicínou jenom proto, aby zatajili, že akupunktura je účinnější.

Nikoliv, chceme se léčit účinnějšími metodami a proto se vše ověřuje, jenže bohužel na velkém počtu respondentů se ukazuje jako neprůkazná tam, kde účinek terapie je zaměňován za fyziologii a predispozice každého jednotlivce zvlášť, chybnou diagnostiku atd., kdy na velkém počtu pacientů se tyto chyby a záměny za účinky terapie vyloučí a účinnost se ukáže jako nijaká.

Už desítky let se zkoumá po celém světě a ještě ani nebyl doložen mechanismus, jaké děje by tam měly probíhat a tedy vůbec akupunkturní body a jejich fyziologické děje, což je základ. Nutně to ale nevadí a tak se vezme velmi mnoho pacientů s danou nemocí a zkusí se to ověřit na velkém počtu. Existují tisíce studií ze všech stran světa a neprůkazných. Nj, asi jsou všichni podvodníci, masochisté a hyeny.

Prý, že nebere vědní medicína člověka jako celek. Nikoliv musí klást důraz na vše, fyziologii, predispozice, životospráva, věk, enviromentální vlivy, psychika atd. apod.

Prý nehledá příčinu a jen léčí a nikoliv vyléčí. Příčina se vždy hledá od počátku věků a to, že příčinu někdy neznáme, nutně neznamená, že nemoc nelze vyléčit a zároveň, když příčinu známe, že lze nemoc vyléčit. atd.

Témata související:

Diskuze nad účinností akupunktury: “není to můj osobní dojem, je to dojem brněnský univerzity. a piš si, že na operaci tam vydělají víc, takže kdyby to nezabíralo, vykašlali by se na to. nebudu se hádat, ale to je mimochodem problém všeho – zabrala atb, nebo by to nakonec dopadlo stejně s něčím jiným nebo jen tak? v mnoha případech dopadlo, tudíž atb jsou placebo? trochu mi tu uniká logika. a rozhodně si teda nemyslím, že atb jsou placebo.”

ad ATB a placebo)

Nefunkčnost bývá i špatná či neúplná diagnostika atd. (diagnostika není perpetuem mobile) tam, kde by se měla použít třeba antivirotika či zcela jiná terapie atd. Či naopak funkčnost a placebo může být např. chybná indikace – měsíční slepota koně, nasazení ATB, bez účinku. Kůň se uzdravuje sám až po podání homeopatik atd.

Homeopatika tedy léčí a nebo jsou placebo, které mělo efekt? Ne. Vedle zavádějící indikace se tak uplatňují další kauzality jako je predispozice, fyziologie, imunita atd., kdy se pacient uzdravuje samovolně z domnělé vážné indikace či jeho predispozice umožní takové vyléčení atd. nebo naopak dostane nedostatečnou léčbu. Vše se může mezi sebou ještě různě kombinovat a přidat další faktory. O možnostech zneužití jak nevědomého tak vědomého, jaký prostor se tam utváří, by se dali psát romány.

Osobní zkušenost dedukce, nebo-li formální logika (selský rozum), kdy vycházíme z osobních zkušeností svých a dalších, nemusí být nutně špatné či chybné, zavádějící, ale velmi často neznamenají kauzality a proto se vše ověřuje, abychom nebyli obětí deduktivního klamu. To ale existuje ve všem a dělají to lidi zcela přirozeně a podvědomě, kdy přisuzují domněle příčiny různým věcem a nejen ve vědní medicíně.

Osobní zkušenosti, kdy pozorujeme rozdílné jevy s předpokládanými, nás často upevňují v nějaké víře o čemkoli. Abychom se vyhnuli poté sebeklamu, je třeba vše ověřit. Univerzita není důkazní břemeno, ale jejich studie, která by měla být bez chybné metodiky, interpretace a hlavně na velkém počtu respondentů. Být dobrý výzkumník ani lékař není sranda, sotva 5% ze všech studií na všechny choroby, se ukáže jako průkazných.

Tak, jak to uděláme, abychom zjistili, jestli vůbec terapie funguje a neklamali se a vyloučili zmatečnost a chybnou interpretaci pozorovaného jevu, indikaci atd. a poznali zda-li terapie funguje? Jak to udělat, když pod placebo efektem se schovává řada kauzalit a pacient ať už čtyřnohý či dvounohý se uzdravuje nezávisle na terapii či naopak zůstane postižený, umírá a terapii odvrhneme? Neodvrhneme a stejně tak nemůžeme ihned říct, že “alternativní” funguje.

Musíme ověřit vše na co největším počtu respondentů. Např. při zkoumání metaanalýzami placebo efektu se tak krásně ukazuje, že čím větší vzorek respondentů (pacientů) máme ve studii, tím menší vliv placeba byl pozorován, kdy chyby se logicky na velkém počtu již neukáží tak markantní a nemohou nás oklamat. (Třebahttp://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200105243442106). Ani není u placeba průkazné zklidnění, které je spíš do nějaké menší míry průkazné u bolesti a odpovídá výše zmíněnému a často se mu i přisuzuje zbytečně přílišná sugestibilita či vnímavost u animals efekt majitele.

Pod placebem se tak skrývá řada kauzalit a samozřejmě na velkém počtu respondentů jsou tyto veličiny pak zanedbatelné – jako je individuální predispozice, fyziologie či chybná diagnostika (ne nutně chybná, diagnostika prostě vůbec není perpetuem mobile a lze zaměnit indikaci či provést neúplnou přehlédnout víc faktorů podílejících se či prostě sama o sobě je mnohdy nedostačující, ať už faktor nedostatečnosti způsobuje cokoliv) atd. apod.

Placebo se pak na velkém počtu respondentů následně ukáže jako marginální a hlavně my se vystříháme kauzálních klamů. Snadněji pak poznáme, zda-li je terapie opravdu účinná a bezpečná. Účinnost placeba prostě nezaměníme za účinnost dané terapie. Vypadá to jednoduše, ale třeba ani ve III fázi na mnoha respondentech při schvalovacích procesech není nic zcela jednoznačné. Jistě také záleží na vážnosti choroby atd.

Hlavně ani žádné akupunkturní body nejsou dokázané ani pozorovaný mechanismus, na jakém fyziologickém principu funguje. Takže jsou evidentně všichni obětí důkazu kruhem, kdy je předem předpokládají a místo důkazu o mechanismu a existenci, se snaží rovnou měřit účinnost terapie apod. To je jedno. Byl jsem zvyklý v minulosti, že studie jsou neprůkazné a sotva pět procent ze všech terapií se ukáže jako průkazných a účelové ohýbaní a dolování dat také sice existovalo vedle špatné metodiky a chybné interpretace, ale poslední léta se nějak rychle stala extrémem.

Výzkum zažívá v propojeném a moderním světě opravdové boom, kdy zkoumá téměř každý bez schopnosti kritického myšlení a co obnáší. Roste tak logicky počet chybné interpretace, metodiky a hlavně účelových studiích. Mnoho lidí se stává obětí vlastního přesvědčení a velmi často deduktivních a jiných klamů o dané terapii a jsou to stále častěji mladí výzkumníci. Apel na metaanalýzy od PLOS a jiných je více jak důvodný.

Jinak, co se týče nejen akupunktury. Roste nám tu velký problém. Vůbec bych se nespoléhal na metaanýlyzy, jejichž jména zní: ui-qin Li, Ji-huang Li, Ai-ju Liu, Mai-yun Ye, Guo-qing Zheng (Bohužel to není sranda). Z některých metanalýz “jde tak hlava kolem”  http://aim.bmj.com/content/32/6/495.short


 

starší text:

Už se dávno vše ověřuje z celého světa včetně Číny jakékoliv terapie (staré i nové) na dané nemoci. Nepřináší nic neotřelého, co by bylo neznámého a neověřovalo se. Vše už se dávno ověřuje v globalizovaném světě z jakýchkoliv míst.

Např. výtažek z pelyňku, je pouze jeden z mnoha starých receptů. Staré receptury se takto ověřují z celého světa vědní medicínou kýmkoliv ve světě a z jakékoliv oblasti.

Ověřují se ale i jiné terapie než z oblasti farmakognozie či fytoterapie. Na akupunkturu existují tisíce studií z celého světa a neprůkazných.

Překvapivě jen Čína produkuje hromadně průkazné, kdy doluje typicky data a ohýbá metodiku, kdy ani nemá doložen mechanismus ani existenci akupoints natož jevy, které by tam měly probíhat.

Rozhazují všude miliardy, ale nejsou schopni doložit ani ve fázích I,II,III celá léta mechanismus účinku a akupunkturní body? Ještě, že se toho nedožil Antonín Holý.

Nj, ale je to jejich pilotní věc a tak už desítky let chtěj dokládat vše pouze na poli subjektivních pocitů úlev od bolesti či hojení ran apod. Což nám dnes dělá hromada rádoby terapií a moc dobře vědí proč.

Na velkém vzorku pacientů selhávají, kdy se ukáže, že to, co se přičítá terapii, je fyziologie a predispozice jednotlivců atd. apod. či předem chybná diagnostika a indikace apod., kdy na velkém počtu se ukáže neprůkaznost terapie a tyto a další jiné chyby, domněnky, subj. pocity, se vyloučí.

Tohle ověřování jakýchkoliv starých receptur po celém světě a nejen z oblasti fytoterapie, je zcela běžná věc a o TČM nemá vypovídací hodnotu, má vždy vypovídací hodnotu o nějaké dané terapii.

Také bychom měli s ostatními zeměmi, jež mají staré receptury nejen v oblasti farmakognozie, které se běžně ověřují kýmkoliv ve světě, podepisovat dohody a dělat z toho něco neotřelého s nutností zavést do vědní medicíny? Vždyť je to oxymóron

Beztak se vše už dávno ověřuje všemi stranami a musí ověřovat.

Proč by to u Číny mělo být nyní jiné? Zkoumá se a ověřuje účinnost a bezpečnost vždy pouze dané terapie vědními poznatky a postupy a čínská, skandinávská, africká tradiční medicína nám nic o účinnosti a bezpečnosti každé jednotlivé terapie nic neřekne.

Všichni se však chceme léčit něčím účinnějším a tak se vše ve světě ověřuje. Jen někteří však zarputile, byť se jejich nějaká terapie na velkém vzorku ukáže jako neprůkazná, lpí na svých kulturních vzorech a kauzalit proč to dělají je mnoho.

Myslíte, že ty miliony vědců, farmaceutů, co léči sebe i své děti a příbuzné, jsou masochisté a hyeny či hlupáci, když léčí sebe a své děti vědní medicínou a nechtějí se léčit třeba akupunkturou?

Výtažek z pelyňku vypovídá pouze o tom, že existují všude ve světě staré receptury, staré vědní medicíny, jež mají své indikace, a jež se ověřují.

Proč říkám staré vědní medicíny? Protože je velmi zavádějící nazývat staré postupy, ze kterých vědní medicína vzešla, jako něco neotřelého..

Některé mají své pole indikace a hromada jich je slepých cest a neprůkazných. Nicméně se vše pořád ověřuje zpětně.

Toto je politická glorifikace něčeho iluzorně jedinečného a neotřelého s nutností zavést do vědní medicíny a nikoliv nutnost vědní medicíny, která dávno v globalizovaném světě jakékoliv terapie ověřuje, přehodnocuje a musí ověřovat.

Není žádná západní medicína a nějaká východní s nutností ji do západní zavést, ale existuje pouze vědní medicína, která již dávno vše ověřuje pomocí postupů a poznatků k nimž dospěla od počátku věků.

Prý, že nebere vědní medicína člověka jako celek. Nikoliv musí klást důraz na vše, fyziologii, predispozice, životospráva, věk, enviromentální vlivy, psychika atd. apod.

Prý nehledá příčinu a jen léčí a nikoliv vyléčí. Příčina se vždy hledá od počátku věků a to, že příčinu někdy neznáme, nutně neznamená, že nemoc nelze vyléčit a zároveň, když příčinu známe, že lze nemoc vyléčit. atd.