Prymulova schizofrenní cesta léčby nemocného zdravotnictví pomocí TČM

Pokračování tohoto článku: „Diskuzní pokračování, FB příznivci Sisyfos: „Prymulova schizofrenní cesta léčby nemocného zdravotnictví pomocí TČM“

Roman Prymula.


TČM vydělává mnoho peněz. Čína rozhazuje miliardy dolarů oknem na vše možné i nemožné, ale není schopná zaplatit si ověření ve fázích I,II,III akupunktury, kterou má jako pilotní a i u nás se jedná o pilotní projekt? Proč z toho nechce udělat registrovanou léčbu zcela podloženou? Vytřeli by všem zrak, ne? Nebo by taky ztratila veškeré své kouzlo, že?

Možná to bude pro Vás překvapení, ale žádná západní ani východní medicína neexistuje. Existuje vědní medicína, která se používá po celém světě v četně Číny a vedle ní existují tradiční medicíny po celém světě se svými starými recepturami včetně Číny, z nichž se i vycházelo a některé se dají do nějaké míry používat do současnosti jako třeba fytofarmaka (koncentráty bylin) a dále hromada terapií, která je neúčinná a jež se desítky let dlouhodobě ověřují po celém světě včetně Číny. I Nobelova cena za medicínu byla udělena čínské vědkyni Tchu Jou-jou za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka C15H22O5 (artemisinin) a změřila v přísných testech její aktivita.


I když existuje tak velké množství neprůkazných studií akupunktury, jak může vůbec taková studie TČM u nás selhat, když má tak velké politické pozadí – diplomatické vztahy s Čínou (prezident Zeman, ministr zdravotnictví Němeček, p. Bělobrádek, Petr Kellner – “finančně přispěl do projektu a z Číny dopravil pana prezidenta zpět”, další…)? To je, domnívám se, nepravděpodobné i nepřípustné. Jedná se o evidentní střet zájmů”

FNHK už má mimo jiné za sebou jednu neprůkaznou studii metody MDM, kterou stejně uvedla na trh za přispění prof. Sobotky a prof. Zadáka bez jakéhokoliv schválení a studií phase 1,2,3. Jak asi může dopadnout studie TČM, která je zaštítěna prezidentem, Petrem Kellnerem, panem Bělobrádkem a dalšími význačnými politiky? Spíše se jedná o diplomatické a obchodní vztahy s Čínou za přispění Petra Kellnera a dalších než cokoliv jiného.

“Jak by se asi na podobné praktiky tvářil Antonín Holý, který prošel desetiletými výzkumy ve fázích 1,2,3  než byly jeho postupy schváleny na procentuální účinnost a bezpečnost a do té doby by se na nich nikdy neodvážil profitovat a v dnešní době z jeho práce žije ústav organické chemie a biochemie AV ČR díky Gilead Science? Bude též studie TČM podobného ražení jako MDM?

“Představy o možnostech čínské medicíny jsou značně přehnané. O tom, že efektivita metod čínské medicíny je sporná, svědčí to, že v Číně v 19. stole rychle převládla západní medicína a domácí medicína byla ve 20. letech 20. století zakázána. Ani v dnešní Číně nehraje čínská medicína vedoucí roli. Snahy o spojení obou typů medicíny skončily neúspěchem, a dnes se vyučuje i provozuje tradiční medicína samostatně, a rozsah jejích zdravotnických zařízení představuje jen asi sedminu rozsahu institucí západní medicíny. Přesto se čínská medicína v současně době v západních zemích rychle šíří, i když jde jen o iracionální módu, a vymýšlejí se nové varianty, často vydávané za metody čínské provenience (aurikulopunktura, Elektroakupunktura dle Volla, veterinární akupunktura). Soutěžit se západní medicínou metody čínské medicíny nemohou. Za užitečné komplementární metody lze považovat jen celotělovou akupunkturu, pracující na reflexním a placebovém podkladě, dále tělesná a duchovní cvičení, zatímco čínské léčivé preparáty jsou rizikové a jejich léčebný efekt dosud neověřený.” Jiří Heřt


Reakce na článek: Čínská medicína léčí lépe a levněji, říká šéf hradecké nemocnice. Chce kliniku i univerzitu.

 • Varovné signály z diskuze pod článkem, dovolávání se FNHK jako autority pro obhájení jakýchkoliv alternativních nesmyslů: “Lilith • před 8 hodinami chvíli jsem přemýšlel odkud tohoto pána znám, až mi to došlo, je to vrchní očkovač a od tohoto člověka slyšet, že alternativa “léčí LÉPE a LEVNĚJI” je přímo neuvěřitelné ono ty NEočkované děti pane Prymula, jsou taky ZDRAVĚJŠÍ a pro kasu LEVNĚJŠÍ ať žijí alternativy !!! Fungují !!! Neléčí, ale uzdravují.” 
 • nebo viz. bludné teorie: RIZIKA OČKOVÁNÍ Z POHLEDU TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍN klikni

Témata související:

( bude aktualizováno, stylizováno do smysluplnější formy, verifikováno a doplňováno o příklady z praxe, další relevantní důkazní rovinu, exaktní data a fakta)


Pane Prymula, žádná východní a západní medicína není, jak sám víte, ale pouze vědní medicína používaná po celém světě, která zkoumá všechny postupy i zpětně a vše ověřuje na procentuální účinnost a bezpečnost ve fázích 1,2,3, dále ze sběru dat nemocnic z celého světa, v metaanalýzách atd., stejně jako u očkování, které tak brilantně vědecky uvádíte na pravou míru a vyvádíte lidi z omylů, z neznalosti a z logických klamů, jimiž klamou nevědomky sebe i ostatní, jež plynou z neznalosti ověřování, výzkumu a mají důsledky často v chybné či účelové interpretaci studií a i samotné studie jich bývají obětí, pokud lidé podlehnou kulturním vzorům. Vědní medicína není naštěstí založená na víře, ale na randomizovaných studií a neustálém permanentním ověřování atd.

Ostatně průkaznost jakýchkoliv terapií se pohybuje do 5%. Přelomové terapie nerostou na stromech a tradice neznamená účinnost.  Není znám jakýkoliv fyziologický, biochem. apod. mechanismus účinku. Nicméně, třeba na nějaký někdo přijde. Zatím tisíce studií a pořád nic.

a není 1000 let stará.

Ostatně nejstarší ze všech je vědní medicína, která se učí ze slepých cest a přehodnocuje permanentně své poznatky klinickými i zaslepenými studiemi z celého světa. Přehodnocování není silná stránky alterny.

Klasická vědní medicína je používána již od počátku věků a postupně se vyvíjela do dnešní podoby a stále se vyvíjí dál a neustále zpětně vše přehodnocuje a v Číně dalece převládá nad TČM.

Např. i nynější Nobelova cena pro Tchu Jou-jou byla udělena za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka artemisinin a změřila v přísných testech její aktivita. Vše se ověřuje i terapie alternativní, neustále a permanentně. Pokud někdo tvrdí, že je něco účinnější a bezpečnější, měl by to doložit průkazným studiemi na mnoha respondentech, v zaslepených studiích a doložením mechanismu účinku.

“Látky, které neproběhly ověřením na procentuální účinnost a bezpečnost v daném předmětném zkoumání u dané nemoci, u nich nevíme, jaké přesné kauzality vznikají a co vše mohou pozitivně a negativně ovlivnit a tedy, jak moc jsou účinné a jaké vedlejší účinky mají. Samozřejmě existují tradiční receptury, ze kterých se i vychází, ale to, že je něco tradiční ještě samo o sobě neznamená, že nemůže mít a nemá protichůdné účinky atd. naopak.

Důležité je tedy u pacienta, vzhledem k diagnóze, aplikovat to, kde mám jistotu podpořenou zkoumáním a znám přesné kauzální vztahy, které podléhají i neustálenu ověřování sběrem dat ze všech nemocnic, což nám rozhodně fytofarmaka či jiné terapie tuto jistotu nepřináší.”

Východní a západní medicína je klam. Vědní medicína pod sebe zahrnuje všechny postupy, které ověřuje na účinnost a bezpečnost. Zkoumá všechny terapie a existují tisíce studií i na akupunkturu, meditaci a další jiné. Čína nepřináší nic nového, co by nebylo známé a ověřované na účinnost při léčbě daného.

Co se týče bylinek. Už první léky západní medicíny byly izolovány z rostlin – náprstníkové glykosidy, aspirin atd. Není to nic nového a nejedná se o tradiční čínskou medicínu, ale prostě klasickou vědní medicínou užívanou po celém světě. Často z těch postupů i vychází a posunula se od nich dál, protože má lepší postupy (terapie atd.).

Bylinky se pěstují běžně na plantážích apod. V Německu fytofarmaka využívá asi 80% praktických lékařů a cca 40% proplácejí pojišťovny. Proč to ale nedělat, když existuje poptávka a mohu si k tomu účtovat konzultaci, že? Problém je, že vždy měla a mají často protichůdné účinky a výroba je dost citlivá na samotný proces výroby a proto, jak se medicína rozvíjela, dokázala vyvinout účinnější postupy.

Bylinky jsou součástí fytoterapie a zabývá se jimi farmakognosie.  V dnešní době se tak více retrospektivně vracíme k fytofarmakům, díky onomu trendu, který klamně zaměňuje látky přírodní a chemické, kdy mylně lidé dle toho dělí látky na zdravé a nezdravé, když ve skutečnosti je vše chemie a přírodní a bylo vytvořeno pomocí jevů a prvků v našem prostředí danými a ve výsledku tak záleží pouze na procentuální účinnosti a bezpečnosti každé dané látky v přijímaném množství v určitém časovém horizontu, jejímu odbouráváni z těla a v závislosti na aktuálním fyziologickém stavu a predispozice každého jednotlivce zvlášť při léčbě daného.

Nicméně proč se nevracet více k fytofarmakům, když ten trend přináší značný zisk, jak už si uvědomila řada lékařů i nelékařů? Co je ale podstatné? Podstatné je přistupovat k léčbě pacienta s pokorou a pokusit se učinit co nejpřesnější diagnostiku pro správnou indikaci vhodně zvolené medikace. I zda-li je pacient vhodný pro placebo musí vycházet z přesné diagnózy, abychom nepřehlédli fyziologický stav, který vyžaduje sofistikovanější léčbu a vyžaduje to obrovskou zodpovědnost za zdraví druhých i nás samotných a blízkých.

Látky, které neproběhly ověřením na procentuální účinnost a bezpečnost v daném předmětném zkoumání u dané nemoci, u nich nevíme, jaké přesné kauzality vznikají a co vše mohou pozitivně a negativně ovlivnit a tedy, jak moc jsou účinné a jaké vedlejší účinky mají. Samozřejmě existují tradiční receptury, ze kterých se i vychází, ale to, že je něco tradiční ještě samo o sobě neznamená, že nemůže mít a nemá protichůdné účinky atd. naopak.

Důležité je tedy u pacienta, vzhledem k diagnóze, aplikovat to, kde mám jistotu podpořenou zkoumáním a znám přesné kauzální vztahy, které podléhají i neustálému ověřování sběrem dat ze všech nemocnic, což nám rozhodně fytofarmaka či jiné terapie tuto jistotu nepřináší.

To, že je něco např. bylinka, neznamená, že to není chemie. To, že něco nazývá bylinka je klamně označováno za zdravé a léčící. Nikoliv, je to pouze rostlina o nějakém chemickém složení látek, které mají své kauzální jevy, jako všechny ostatní látky. Určitě je tedy žádoucí pokud je zkoumáme a vědní medicína je neustále zkoumá na účinnost a bezpečnost při léčbě daného. Živočišný druh člověk, díky své adaptaci, která mu dala vyvinutý mozek, pomocí něhož vytváří pomocí jevů a prvků prostředím danými velmi sofistikované látky, stejně jako bylinka. Druh homo sapiens sapiens je jen velmi “sofistikovaná bylinka”, která dokáže pomocí těchto prvků a jevů vyvíjet ty nejspecifičtější látky, ve výsledku pak závisí je na účinnosti a bezpečnosti při léčbě daného a dalších kauzalitách, jak jsem předeslal výše.

Např. i nynější Nobelova cena pro Tchu Jou-jou byla udělena za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka artemisinin a změřila v přísných testech její aktivita. Vše se ověřuje. Pokud někdo tvrdí opak, měl by to doložit průkazným sběrem a výsledky.

Zatím se setkáváme často s klamem, jež účelově dělí medicínu na západní a tu východní, která přináší něco nového, neznámého, neotřelého, tisíce let prověřeného, alternativního a často i mýtického, kdy se věnuje člověku lépe.

Ověřovány jsou alternativy neustále. Ono i pojem alternativa je závádějící. Prostě mluvme o terapii, která je zatím neprůkazná jako akupunktura apod.. I akupunkturu však ve FNHK bude ověřována ve studii, byť již existují tisíce neprůkazných při léčbě daného (konkrétních obtíží, nemoci apod.)

Na akupukuturu tak existují tisíce studií a některé už i pokročily do různých fází, z čehož se ale nedá cokoliv aniticipovat. Hlavně je dobré vědět, že vždy probíhá ověřování k daným obtížím a k dané nemoci. Tudíž pokud mluvíme o účinnosti či neprůkaznosti čehokoliv, měli bychom uvést, pro konkrétně co, co bylo předmětem zkoumání.

Každý pak může nahlédnout do této obrovské vědní kuchyně, která dnes a denně zkoumá vše možné i nemožné a všechny tyto studie podléhají ověřovaní ze všech možných vědních stran, kdy dochází k vědeckému konsenzu a nejlépe nám k tomu slouží metaanalýzy, pomocí nichž se vyhodnocují všechny publikované i nepublikované studie na jejich relevantnost, analyzují všechna dostupná data a činí nakonec závěry. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Vědní medicína však využívá a zkoumá dnes a denně všechny zdroje a aplikuje je v nejrůznějších výzkumech a neustále ověřuje možnosti při léčbě daných nemocí a určuje tak účinnost a bezpečnost látky a tak Tchu Jou-jou není výjimkou . Existuje tak mnoho technologických postupů, které podléhají zkoumání a ověřování.

 • Pokud se jedná o fytofarmaka (bylinné koncentráty) nejsou nic nového a staly se jen retrospektivně znovu více předmětem vědecké medicíny a mají celkem široké pole indikace a vychází z tradičních receptur, kdy se tak pouze vracíme v čase, abychom uspokojili poptávku tohoto „alternativního“ trendu a vydělali na něm či ušetřili na nákladech (velmi sporné viz. např. Homeopatie prodražuje péči), který však alternativní vůbec není a jedná se jen o medicínu předešlou, z které se vyvinula současná.

To je to samé, jako tvrdit v nadsázce, že vykuřování, které se dělá stovky let až dodnes, a z kterého se medicína také posunula, je účinnější. Nebo, že astrologie je průkazná a dá se srovnávat se současnou astronomií.

V Německu tak např. fytofarmaka využívá asi 80% praktických lékařů a cca 40% proplácejí pojišťovny. Problém je, že vždy měla a mají často protichůdné účinky a výroba je dost citlivá na samotný proces výroby a proto, jak se medicína rozvíjela, dokázala vyvinout účinnější postupy. Dají se používat do nějaké míry.

Čína investuje miliardy do kopií měst, v Brně chce stavě lázeňské centrum za miliardy, její bylinné účinné extrakty existují údajně tolik let a není schopná udělat klinické studie?

Moc dobře vědí, že vědní medicína z těchto postupů vychází a fytofarmaka jsou známá. vědí, proč se do toho nehrnou a jaká rizika studie přináší. Na procentuální účinnost a bezpečnost projde sotva 5 procent všech výzkumů a za minulý rok bylo schváleno pouze 44 léků FDA. Neduhy fytofarmak jsou velice dobře známy a nikdo nebude dělat 6 a víceleté studie na registraci tam, kde by s velkou pravděpodobností vůbec neprošly. Také se ve studiích často jako placebo používají léky současné, proti nimž by stěží vykázaly lepší procentuální účinnost a bezpečnost. Jistě ale mají svá kauzální uplatnění, což je dobře známé. Proč dělat ověřovací studie k registraci, když se tyto bylinné přípravky velice dobře prodávají jako doplněk? Studiemi by ztratily své “kouzlo. Král by byl nahý.

Bylinky nejsou nic jiného než chemie. Medicína vznikla na odvarech a těchto tradičních recepturách a využívá jen sofistikovanější postupy, a stejné chemické látky. Je úplně jedno, kdo látku vyrobí, jestli člověk či rostlina. Oba využívají ke tvorbě  chem. látek prvky a fyzikální zákony dané prostředím. V konečném důsledku tak pouze závisí na procentuální účinnosti a bezpečnosti při léčbě dané nemoci. Viz také ( o lecích )

 • Co se týče akupunktury, tak studií existují tisíce, metaanalýzy apod., ale žádná průkazná. Proč by mělo najednou FNHK na tak malém vzorku něco prokázat?
 • I když existuje tak velké množství neprůkazných studií akupunktury, jak může vůbec taková studie TČM u nás selhat, když má tak velké politické pozadí – diplomatické vztahy s Čínou (prezident Zeman, ministr zdravotnictví Němeček, p. Bělobrádek, Petr Kellner – “finančně přispěl do projektu a z Číny dopravil pana prezidenta zpět”, další…)? To je, domnívám se, nepravděpodobné i nepřípustné. Jedná se o evidentní střet zájmů”
 • FNHK už má mimo jiné za sebou jednu neprůkaznou studii metody MDM, kterou stejně uvedla na trh za přispění prof. Sobotky a prof. Zadáka bez jakéhokoliv schválení a studií phase 1,2,3. Jak asi může dopadnout studie TČM, která je zaštítěna prezidentem, Petrem Kellnerem, panem Bělobrádkem, ministrem zdravotnictví a dalšími význačnými politiky? Spíše se jedná o diplomatické a obchodní vztahy s Čínou za přispění Petra Kellnera a dalších než cokoliv jiného.
 • Jak by se asi na podobné praktiky tvářil Antonín Holý, který prošel desetiletými výzkumy ve fázích 1,2,3  než byly jeho postupy schváleny na procentuální účinnost a bezpečnost a do té doby by se na nich nikdy neodvážil profitovat a v dnešní době z jeho práce žije ústav organické chemie a biochemie AV ČR díky Gilead Science? Bude též studie TČM podobného ražení jako MDM? 
 • Ve valné většině, jak sám víte, se zkoumá zmírnění bolesti akupunkturou (různých symptomů souvisejících s léčbou / onkologie), uvolnění svalů, bolesti RS, kloubů, páteře atd. U nás bude zřejmě stejný výzkum, co jsem tuším četl. Občas se vyskytnou případy, že pacienti používají méně analgetik, ale přesto výsledky neukážou, že by to vedlo ke zmírnění symptomů či měli menší bolesti. Celé je to takové post hoc ergo propter hoc divadlo, které zaručuje dobře známý placebo efekt a studie nepředkládají žádné příčinné biologické ajn. vazby, které by dokázaly kauzality. Přesto existují v závěrech studiích doporučení používat to jako doplněk. Někteří pacienti to vnímají pozitivně. Celkově jde v podstatě jen o korelace bez příčinného vztahu, účinnost a bezpečnost odpovídající placebu. Často je i málo respondentů. Studie tvářící se pozitivně, ale bývající relevantně velmi slabé, pochází často z Japonska a Číny.

Jistě je pozitivní mít takto větší dohled nad pacienty, kteří by jinak volili terapie mimo zdravotnictví a vkládali své životy do rukou šarlatánů. Lékař přeci jenom může snadno indikovat vážný stav a léčit pacienta ihned v součinnosti s klasickou medicínou a nenechat jeho stav jen na fytofarmakách, které mu při mnoha indikacích nepomůžou či dokonce akupunktuře.

Jak moc je to ale ideální cesta dostat z neduhů nemocné zdravotnictví, které se potýká s nedostatkem peněz, perzonálu, jeho vytížeností, zdravotnictví jež je v rukojmí VZP, kterážto nemocnice vydírá skrze pacienty a určuje likvidační pravidla a vázne se splatností pohledávek vůči nemocnicím, kdy dochází k ročnímu zpoždění plateb a je pravidelně sanována státem, dále v područí komunálních politiků a moci výkonné, jež stojí mnohdy za celkovou špatnou koncepcí, je horkou otázkou. (viz. Homeopatie prodražuje péči)

Tou další důležitou jistě bude otázka následná, za jakou cenu? Stojí nám to za tu skutečnost, že se TČM ve FNHK budou logickým klamem dovolávat nejrůznější nesmyslné a nebezpečné terapie či konspirační teorie, které tak paradoxně mohou díky tomuto projektu posílit? (Viz. úvod).

Dále z aktualní prezentace prof. Rowlands na Evropskem skeptickém kongresu, zatím plyne, že co se Evropy a “alternativní” mediciny týče, je ČR baštou rozumu, jak uvedl Leoš Kyša, předseda, editor zpravodaje a webu klubu Sisyfos.

To, co jsme ve skupině Sisyfos předpokládali, se již nyní naplňuje.

Může to sloužit a již slouží pro obhájení postupů proč neočkovat atd. Lidé si bez znalosti snadno tvoří oslí můstky.

viz. také RIZIKA OČKOVÁNÍ Z POHLEDU TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍN – klikni

 • Nejhorší variantou pak pravděpodobně bude, až kdokoliv vytáhne návrh zákona na proplácení homeopatie ZP, který je od roku 2011 v šuplíku. TČM tomu celkem dobře nahrává a dají se vytvořit nejrůznější oslí můstky a dovolávat se této skutečnosti. Doufejme, že se ani TČM nestane hrazenou péči ZP. Jak poté budeme obhajovat hrazení TČM či homeopatie, když již nyní obtížně sháníme finanční prostředky na vážně nemocné pacienty?

Jen doufejme, že to u nás od fytofarmak nesklouzne až k žraločím ploutvím. Pokud již takto uvádíte svými tvrzeními lidi v omyl, snadno se pak Vaší fakultní nemocnice mohou dovolávat pro obhájení opravdových nesmyslných postupů, což již ale činí viz. diskuze. Ostatně jsme to ve skupině Sisyfos předem odhadli. V Číně pak TČM znamená i různě sušené žraločí ploutve, podle velikosti a druhu žraloků. Zpracovávají vše, lví, tygří kosti, orgány, slony ale i jelení parohy apod. Narazíte na ně např. v Hongkongu před “každou” lékárnou, takové žluté budovy, jež představují TČM. Málokdo ví, že jsou dravci ve velkém zájmu lovců, kdy se z nich části prodávají na černém trhu. Cílem je tradičně Afrika, ale i jiné země.


 • Historie tradiční čínské medicíny Jiří Heřt:

Termín „tradiční čínská medicína“ je velice matoucí, má několik významů. V původním slova smyslu, někdy pod mezinárodním označením s malým „t“, tedy „tCM“, se rozumí staro- a středověká čínská medicína, zatímco pod velkými písmeny, „TCM“ se chápe medicínský systém, který byl uměle vytvořen z důvodu nedostatku moderních léčiv a lékařů v době maoistické kulturní revoluce selekcí z různých dřívějších léčebných variant tak, aby zhruba odpovídal marxistické filosofii. Duchovní stránky byly zčásti potlačeny a zdůrazněn materialistický pohled. V západních zemích se význam zkratky TCM ještě více zúžil a v praxi se tento termín stal synonymem akupunktury. V současné době se v Číně stále vyučuje a pěstuje TCM, jak byla vytvořena v 50. letech, v západních zemích se šíří i starší směry a prvky čínské lidové medicíny. Dnes existuje množství učebnic a jiných knih o čínské medicíně s nejrůznějším popisem i pohledem na čínskou medicínu, aniž by rozlišovaly mezi tCM a TCM. Zde se omezíme jen na stručný přehled metod a na rámcové hodnocení čínské medicíny.

Principy čínské medicíny vycházejí z filozofie taoismu, konfucianismu, později i buddhismu. Podstatou světa má být všudypřítomná a vše řídící síla čchi (Qui, Qi, Ki), která prostupuje i lidské tělo a proudí v dráhách, tzv. meridiánech. Spojení se zevním světem zprostředkují tzv. aktivní body ležící na meridiánech i mimo ně. Proudění čchi a tedy lidské tělo lze ovlivnit a léčit různými způsoby. Základním prostředkem je léčba rostlinnými i živočišnými přípravky. K tomu přistupují manuální zásahy na aktivních bodech, a to buď jehlová akupunktura, akupresura nebo požehování, tzv. moxa. Důležitá je i správná životospráva, ke které kromě doporučení správné výživy patří i meditace a tělesná cvičení v různých formách, tzv. čchi-kung, tai-či nebo masáže tuina. Diagnostika spočívá ve stručné anamnéze, vyšetření jazyka a pulsu (viz Akupunktura).

Hodnocení: Čínská medicína nebyla v minulosti nikdy jednotným, přesně kodifikovaným systémem. Existovaly různé varianty diagnostiky i léčby, které se předávaly většinou ústní formou. Staré lékařské knihy jsou psány mýtickým, symbolickým jazykem, téměř nesrozumitelným i pro rodilé Číňany. Správný převod do jiného jazyka je téměř nemožný. Dalším problémem čínské medicíny je, že v Číně až do konce 18. století neexistovala pitva, takže znalosti čínských léčitelů o stavbě a tedy i funkci lidského těla byly téměř nulové. Všechny léčebné postupy až do dneška mají jen empirickou povahu, ověřování účinku léčebných procedur a medikamentů se neprovádělo. Choroby v moderním slova smyslu čínská medicína nezná, její diagnostika ani není možná a neprovádí se. Řada čínských léčiv, dovážených do západního světa, nemá ověřenou účinnost, mnohé z nich obsahují látky jedovaté, a dnešní, na plantážích pěstované rostliny často obsahují příměsi pesticidů a těžkých kovů. Byly popsány desítky epidemických případů poškození zdraví i úmrtí.

Představy o možnostech čínské medicíny jsou značně přehnané. O tom, že efektivita metod čínské medicíny je sporná, svědčí to, že v Číně v 19. stole rychle převládla západní medicína a domácí medicína byla ve 20. letech 20. století zakázána. Ani v dnešní Číně nehraje čínská medicína vedoucí roli. Snahy o spojení obou typů medicíny skončily neúspěchem, a dnes se vyučuje i provozuje tradiční medicína samostatně, a rozsah jejích zdravotnických zařízení představuje jen asi sedminu rozsahu institucí západní medicíny. Přesto se čínská medicína v současně době v západních zemích rychle šíří, i když jde jen o iracionální módu, a vymýšlejí se nové varianty, často vydávané za metody čínské provenience (aurikulopunktura, Elektroakupunktura dle Volla, veterinární akupunktura). Soutěžit se západní medicínou metody čínské medicíny nemohou. Za užitečné komplementární metody lze považovat jen celotělovou akupunkturu, pracující na reflexním a placebovém podkladě, dále tělesná a duchovní cvičení, zatímco čínské léčivé preparáty jsou rizikové a jejich léčebný efekt dosud neověřený.


Z diskuze pod novinovým článkem:

Metody tradiční čínské medicíny už byly prověřovány tolikrát a existuje z posledních dekád tolik relativně kvalitních studií, že dalšíprověřování
v našem prostředí na mizerně malých statistických vzorcích je plýtváním peněz. Cochrane Collaboration shromažďuje tolik studií, jak je to jen možné v reakci na publication bias prováděný tzv. Big Pharma. Podotýkám, že jde o dobrovolnou spolupráci vědců v oblasti farmakologie a medicíny, která nemá z principu žádné sponzorské pozadí (min. ne ve stylu konspirace). Co se týče tzv. alternativní nemedicíny, pak, jde jen o to, jak vytáhnout a zneužít peníze na granty, které by byly třeba v daleko efektivnějších výzkumech. TCM je jen velký humbuk vyvezený z Číny. Studie prokázaly buď nic, nebo marginální účinky v některých indikacích, které jsou klinicky tak málo významné, že platit za placebo je naprosté vyhazování peněz z oken. Statistická významnost, která leží pod hodnotou klinické významnosti je naprosto neadekvátní k vynaloženým finančním prostředkům – týká se alternativní medicíny.

Je třeba, aby si lidé uvědomili, že pokud se chci léčit placebem, pak to má účinek jen pokud tomu věřím nebo ne. U klinicky prověřených léků mám jistotu zaručeného účinku (ovšem nic nefunguje na 100% u každého jednolivce) plus placebo, které by měl dodat každý předepisující lékař. Čili 1+1 zdarma. Jak trefně bylo řečeno, pokud lékař není schopen využít placeba u léku, který předepisuje, pak by měl jít dělat patologa. Ty altenativní “léčby” stojí důvěřivé lidi mnohem více. Ale ať si každý dělá se svými penězi co chce, ale ať  si pak nestěžuje. To se týká akupunktury, která je jen placebo a málo navíc. Celá ta filozofie je tak potrhlá a nesmyslná, což se prokázalo experimenty s tzv. sham akupunkturou. Nezáleží, kde ty jehly napíchám nebo jestli vůbec.

Bylinky jsou součástí fytoterapie a zabývá se jimi farmakognosie jako vědní obor, takže zde opět není co nabídnout v rámci  alternativy. Vzhledem k malé prozkoumanosti různých preparátů je stejné riziko poškození pacienta, protože mnoho z nich je nefro a hepatotoxických, fotosenzibilzujících nebo mají jiné nežádoucí účinky vede minimálních kladných. Jde víceméně o dryáčnictví. Tradiční čínská medicína tcm zanikla už dávno před Mao cTungem vlivem příchodu západní vědecké medicíny, vzhledem k její naprosto minimální účinnosti a TCM je dnes už jen zombie vzkříšená z ideologickopolitických důvodů během Kulturní
revoluce, kdy se projevil nedostatek západní lékařů a nových poznatků z science based medicine. Holismus je blbina naprosto nefunkční, a dnes to úspěšněji nahrazují psychologové, psychiatři a důkladné anamnézy a diagnostiky. Zdravotnictví a jeho stav je jedna věc a věda je druhá. Nejde to jednoduše směšovat. Kdo tak činí a vyvozuje pak nějaké závěry je mimo realitu. Drtivá většina postupů TCM je naprostý nesmysl. V Hradci se stejně stanoví draze diagnóza drahými diagnostickými metodami CT, MR a na základě těch pak náš p. doktor napovídá číňanovi, co má dělat. Když je to vážné onemocnění typu diabetes, onologická onemocnění a podobně, pak doktor řekne, že musí jít na klasickou léčbu lege artis.

Pokud jde o hypochondry nebo nezávažná onemocnění, kde nehrozí progrese nebo opoždění léčby či smrt, pak se to pošle k léčení šarlatánovi z Číny. Tak to ve skutečnosti probíhá dle tvrzení šéfa tohoto centra, který se při rozhovoru akorát arogantně usmívá a v podstatě tvrdí jen pořád stejné bludy, jak je to účinné a motá do toho nějaké neexistující “energie” apod. Sorry, ale to je podvod na pojišťovny a jiné finanční instituce, které to pak platí a potažmo i všichni ostatní. Co se týče prevence, pak je zde obor preventivní medicíny a vakcinace a epidemiologie do toho také spadá. Takže co nám vlastně TCM může říci po tolika letech nového? Téměř nic.

 • Chtělo by tu možná někoho jako Adama Feuersteina, co by zde dokázal rozčeřit kalné stojaté vody výzkumu atd., toho, co se tu vydává za účinné, perspektivní atd., a podrobil to kritice. Nemáme tady žádné takové kritické médium.

 • Stejně, tohle je fakt dobře sepsaný. Dotýká se to mnoha rovin. Stejně je to ale málo a bude to jedno. Laici to nepochopí bez příkladů z praxe, zasvěcení do problematiky atd. Člověk by se musel dotknout tolika rovin a definovat tolik věcí a uvést tolik příkladů z praxe, kolik bludů vzniká a tak je to téměř nemožné a ještě aby se sám vyhl nepřesné či nechtěné formulaci, která by mohla být pak vnímána jinak než sám chce. Zjišťuji, že napsat chytře rozporování tak, aby bylo stručné, jasné a pochopitelné pro kohokoliv, je prakticky nemožné. Navíc to nebude mít pravděpodobně nikdy větší vliv než ve vlastní malé úlevě od toho, co mě trápí.

 • I když existuje tak velké množství neprůkazných studií akupunktury, jak může vůbec taková studie TČM u nás selhat, když má tak velké politické pozadí – diplomatické vztahy s Čínou (prezident Zeman, ministr zdravotnictví Němeček, p. Bělobrádek, Petr Kellner – „finančně přispěl do projektu a z Číny dopravil pana prezidenta zpět“, další…)? To je, domnívám se, nepravděpodobné i nepřípustné. Jedná se o evidentní střet zájmů.

  FNHK už má mimo jiné za sebou jednu neprůkaznou studii metody MDM, kterou stejně uvedla na trh za přispění prof. Sobotky a prof. Zadáka bez jakéhokoliv schválení a studií phase 1,2,3. Jak asi může dopadnout studie TČM, která je zaštítěna prezidentem, Petrem Kellnerem, panem Bělobrádkem a dalšími význačnými politiky? Spíše se jedná o diplomatické a obchodní vztahy s Čínou za přispění Petra Kellnera a dalších než cokoliv jiného.

  Jak by se asi na podobné praktiky tvářil Antonín Holý, který prošel desetiletými výzkumy ve fázích 1,2,3 než byly jeho postupy schváleny na účinnost a bezpečnost a do té doby by se na nich nikdy neodvážil profitovat a v dnešní době z jeho práce žije ústav organické chemie a biochemie AV ČR díky Gilead Science? Bude též studie TČM podobného ražení jako MDM?

  Pamatujme si jedno. Konspirace je poslední útočiště lidí, kteří nejsou schopni nabídnout racionální a ověřitelný argument. Jako člen Sysifa to chápu a i když se populárních blogů zúčastňuji velice nerad, občas se zapojím. Je to ovšem s některými diskutujícími zbytečná námaha. Pokud člověk není vzdělán ani v logice (bohužel se dnes v rámci filozofie nevyučuje od základních škol) pak je to marné, marné a marné. Tolik argumentačních klamů, kolik nacházím pasivně v různých diskuzích a které lidé považují za super argument je tolik, že se až člověk musí smát, kdyby to ovšem nebylo k pláči. Já jsem velký zastánce vědy a plakát Richarda Feynmana visí v mé laboratoři s citátem “I would prefer questions which cannot be answered to answers which cannot be questionned”. Toť vše.