Mýtus: Očkování člověku škodí a způsobuje autismus

Téma aktualizované a značně související:


 

Jedná se o obsáhlou a neaktualizovanou verzi: Další info z jiného pohledu hledejte ve 

  • Skeptiku Nedej’se (logické klamy, ověřování, výzkum, kauzality, rozporování spiklenecké teorie o očkování)

Ještě do poloviny minulého století, kdy nebylo očkování povinné a rozšířené, se běžně na tyto nemoci, proti kterým očkujeme, umíralo. Do roku 1958, kdy se v bývalém Československu zahájilo plošné očkování proti dětské přenosné obrně, tehdy ještě inaktivovanou poliovakcínou, se běžně ve 3-5letých intervalech objevovaly velké epidemie.

Taktéž je statisticky dokázáno, že autismus začal narůstat až po té, kdy tato diagnóza začala být všeobecně uznávanou. Jednoduše místo diagnostikované debility, začali lékaři mluvit o autismu, jelikož věda, o těchto poruchách a poznatky, značně pokročili.

Tudíž pokud bychom zpětně do minulosti upravili diagnostiku dětí, kterým byla diagnostikována nějaká forma debility

etc. na autismus, zjistilo by se, že vzhledem k narůstající populaci, procento autistických dětí v populaci nenarůstá, ale pouze se začal diagnostikovat. Více pod čarou aktualizováno.

(Hrubý nástin bude aktualizováno, doplněno o studie, stylizace a řádnou důkazní rovinu bez falešné argumentace)

Dříve se autismus diagnostikoval jako určitá forma debility. Až s moderní medicínou a osvětou začala rapidně narůstat diagnostika autismu.

Navíc už na začátku 19. století Bleuler popisoval něco jako autismus ale nemluvil v této terminologii ale o formě schizofrenie a kolem roku 1940 Kanner také popisoval něco podobné. Ve Vídni pak Asperger. Až moderní medicína rozlišila 4 druhy autismu od Aspergerova, atypického až po jiné pervazivní vývojové poruchy.

Takže indikace byla už v historii, kdy očkování de facto nebylo a diagnostika začala až s moderní medicínou. Ještě do devadesátých let byla dost pochybná a čím více je systém diagnostiky propracovaný, tím více a lépe se diagnostikuje.

Samozřejmě je očkování jako každý jiný lékařský zákrok, zásahem do těla a můžou se vždy vyskytnou komplikace i když jsou zákroky osvědčené a statisticky většině lidem pomáhají, přesto dle fyziologie člověka a jeho predisposic, může dojít k nestandardní reakci, nikoliv však k autismu, jak dokazují i klinické studie http://www.ovg.ox.ac.uk/no-link-MMR-and-autism. Podobnych studií existuje mnoho http://www.nature.com/nature/journal/v515/n7526/full/nature13908.html. Další podrobnosti o vzniku mýtu pod čarou.

V medicíně se vždy mluví o statistické účinnosti, která přesahuje u očkování 90ti procentní hranici a je vyzkoušena praxí na stamiliónech lidí a samozřejmě taktéž randomizovanými dvojitě zaslepenými studiemi.. Například penicilin, také pomáhá, ale za určitých podmínek, může pacienta i zabít a tak je to u všeho. Perpetuum mobile neexistuje, i když někteří léčitelé dokáží, jak sami tvrdí, vyléčit vše…


(aktualizováno)


Hlavně je problém v nově vzniklých epidemií černého kašle a spalniček, jenž byly již pokládány za vymýcené, ale k jejich znovuobjevení stačilo 5-10 procent trendu neočkovanosti, jenž vznikl právě ze strany alternativců.

Tyto trendy se dotkly i USA, například Washington či Californie, kde mají i zákony umožňující výjimku pro neočkování dětí a tak v tamních školkách začaly propukat epidemie spalniček a černého kašle, dle výskytu většího množství neočkovaných ve třídách.

Celý trend vznikl ale v Británii na základě podvodné studie A. Wakefielda o autismu, kterou provedl jen na 12 pacientech!, kdy na 100 000 matek přestalo očkovat a kde se začali právě potýkat s obrovskými problémy černého kašle jako první. Hodně o Wakefieldově motivaci vypovídá fakt, že dostal statisíce liber od právníka Richarda Barra, který zastupoval pět rodičů postižených dětí a chystal soudní proces s výrobcem vakcíny.

A. Wakefield nakonec utekl do USA, kde ve své podvodné činnosti ale nepřestal. České laické obci o této podvodné studii napsal nejlépe asi Josef Pazdera roku 2011. http://www.osel.cz/index.php?clanek=5464

Nicméně ani ČR nevyjímaje, takřka proběhla epidemie celým světem. V dnešní hromadné infrastruktuře, kdy se odkudkoliv ze světa přemístí kvanta lidí během pár hodin, je to velký problém.

Ten problém je obrovský i bez očkování, takže neočkovanost ho fakticky mnoho-násobí do neúměrných hodnot. Lidé si neuvědomují, že svým jednáním přebírají odpovědnost i za druhé.

To je to samé, jako by se část lidí rozhodla nerespektovat pravidla silničního provozu. Důsledky, které se tak objevily s trendem neočkování jak v USA, tak v Evropě, mající za následek epidemie černého kašle, mají už své objeti v četných úmrtí pacientů s oslabenou imunitou, ČR nevyjímaje.

Český státní zdravotní ústav tak například zaznamenal již v roce 2013 rekordní výskyt této choroby. Od začátku roku to bylo přes 880 nemocných, což odpovídá stavu z šedesátých let minulého století!

Rizikovou skupinou jsou novorozenci a staří lidé, které může černý kašel ohrozit na životě nebo chronicky nemocní pacienti a dále pacienti po transplantaci na imunosupressivech apod. a nejen tito. Zdravotnický deník třeba píše: “V nejlepší hokejové lize světa řádí příušnice, jak je to možné?” http://tinyurl.com/p7daocr, “Celebrity v čele odmítačů očkování v USA: přes šest tisíc úmrtí za sedm let” http://tinyurl.com/lf8gges . Problém černého kašle v USA “California battles whooping cough epidemic”: http://tinyurl.com/nb6b7xs

Doufejme jen, že se tento trend zastaví s větší osvětou, ale mám o tom své pochyby. Možná, až když problém zcela vygraduje, začne se něco dít. Nový zákon o očkování považuji zákonem proti nevědomosti.

Chtělo by to ale větší osvětu ze strany státu, mnohem větší edukaci. Takto bohužel dávají větší prostor všem fanatickým bojovníkům proti systému, kteří se nebojí podpořit své argumenty logickými klamy bez důkazní roviny.

Největším fanatikem je pak u nás “praktický lékař” Eleková, která i od skupiny Sysifos obdržela zlatý bludný balvan za rok 2013 http://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1396030087 . Osobně ji pokládám ale za nemocného paranoidního člověka, který inklinuje ke všem možným alternativním hloupostem, logickým klamům na podporu své pravdy apod. Zcela tak ignoruje klinické randomizované studie, všechny statistiky, veškerou historii a dlouhodobý horizont, které jsou pro výzkumníky a vědce zcela posvátné a jejich nerespektování vede právě k četným omylům, mýtům a v konečném důsledku i úmrtím pacientů či poškození jejich zdraví. Nejhorší pak je, že u očkování tím pak ohrožujeme i všechny ostatní

Možná s  novým zákonem o očkování se konečně něco pohne, protože svým jednáním ohrožuje zdraví mnoha lidí.

Nicméně s tímto zákonem musí jít i v ruku v ruce dodržování zákona o právech pacientů, kdy lékař musí poučit pacienta o léčbě a jejich negativních kontraindikacích, protože nic není nikdy stoprocentní a vždy se kontraindikace budou vyskytovat a proto mluvíme v medicíně o účinnosti a bezpečnosti, která u vakcín přesahuje 90 procent. Bohužel se vždy někdo najde.

Zde tento zákon má ale své opodstatnění, zde nepreferuji možnost výběru, která je definována i zákonem o Zdraví lidu, protože neočkovanost ohrožuje na životě právě i ostatní pacienty, jak jsem předeslal výše.

Kontraindikace jsou ale u všech léků, třeba u imunosupressiv jsou ty kontraindikace spíše pravidlem a záleží jen na míře závažnosti, tam ty procenta bezpečnosti nejsou příliš vysoká. Bohužel, zatím, neexistuje lepší po-transplantační léčba. Všechny léky a terapie tak mají svou procentní bezpečnost a účinnost a vždy může dojít k vážným kontraindikacím, končících i smrtí.

Bohužel je ještě neumíme předem odhalit, ale zrovna u očkování nesouhlasím s možností výběru, jak je stanoveno zákonem, protože tím ohrozíme dalece více pacientů než bohužel jen jednoho jedince s kontraindikací, o které předem nevíme a nelze ji nijak určit, i když je to vždy smutné, zvláště, protože se jedná o naše děti.

To, že byli v Německu či Rakousku lidé lépe edukováni a je tam lepší přístup lékařů k pacientům a rodičů k zodpovědnosti a očkování, není důkazem proto, že tam matky své děti neočkovaly a taktéž to neznamená, že se jich tento trend neočkovanosti také nedotkne a budou ho muset začít řešit tak, jako se stalo v UK, děje v USA či u nás nebo jinde.

U nás s očkováním také nebyl problém až do nedávné doby epidemie černého kašle, která započala právě v UK a rozrůstala se dál díky Wakefieldovým fanatickým následovníkům bez odborných znalostí, bojujících proti systému, jejichž heslem jsou zlé farma firmy, vydělávající na lidech atd. apod. Díky jednomu podvodníkovi tak vzniklo celé antivax hnutí.

Není se ale čemu divit, těchto vykuků, zneužívající matky či nemocné, je i u nás celá řada, využívajíc placebo efektu a inkasujíc za to horentní sumy, doktory bohužel nevyjímaje. http://zpravy.idnes.cz/mdm-lecba-c6e-/domaci.aspx?c=A140401_181000_domaci_hv

Jsou pak dva typy lidí, jedni tak činí kvůli tomu, že si myslí, že opravdu pomáhají a ti další, kteří ví, o co opravdu jde, na naději nemocných lidí nehorázně vydělávají, což je jen další forma hyenismu, jako jsou například “šmejdi” u starých lidí. Jedná se pak vždy pouze o obchod s nadějí a placebo efektem.

Nejlepší je to pak zabalit do hávu ublíženého mesiáše, který bojuje proti nespravedlivému systému. Ten systém je v mnoha směrech opravdu nedokonalý a někteří lidé jen přišli na způsob, jak využít naštvanosti a naděje v nějakou novou cestu nemocných lidí.

Paradoxem tak zůstává, že kdyby si ti lidé raději za ty peníze zaplatili nějakou specializovanou kliniku v Německu, měli by se mnohem lépe a ještě by jim 25 procent proplatila naše pojišťovna…

Málokdo, totiž ví, jak opravdu fungují klinické zkoušky a dvojitě zaslepené studie na tisíce pacientech, které opravdu prokážou účinnost a bezpečnost a tak se stále budou vynořovat noví mesiášové, bojující proti systému a inkasující peníze od nemocných a jednat se bude pouze o obchod s nadějí.

Investoři naopak přijdou o všechny své peníze, pokud se prokáže, že lék či vakcína jsou nebezpečné a tak se i často stává, že i když lék projde všemi fázemi výzkumu klinických zkoušek fáze 1,2,3, kdy každá z nich trvá minimálně dva roky a stojí desítky či stovky milionů, jak by Vám potvrdil náš nejvýznamnější zesnulý úspěšný vědec Antonín Holý, který takový výzkum u nás prováděl a povedla se mu zlepšit prevence proti HIV ve spolupráci a finančním zázemím velké americké farmaceutické společnosti Gilead.

Každá z těchto fází musí prokázat bezpečnost a účinnost na zvířatech a poté na lidech, jinak výzkum končí. Mimochodem existuje 95% neschválených léků, úmrtnost výzkumů je tedy obrovská a tak každý investor naopak hledá účinný a bezpečný lék, protože jiné nemají prostě šanci se na trh dostat. Ano, také se stává, že i když lék projde těmito schvalovacími fázemi a zpětně se zjistí na velkém počtu lidí v trhu nebezpečnost léku, lék je okamžitě stažen z trhu a opět investoři přijdou o peníze.

Nic není ale dokonalé, vše má své kontraindikace a tak vždy musí léky prokazovat lepší procentuální účinnost a bezpečnost než léky na trhu stávající. Vždy tedy zůstane procento lidí, kteří na léky mohou zareagovat velmi negativně a jejich stav skončit i úmrtím.

Perpetuum mobile neexistuje, i když někteří léčitelé či odborníci na výživu dokáží, jak sami tvrdí, vyléčit vše…

Přál bych si i, aby nějaký vědec ještě přišel s něčím novým u sebe doma na koleni, ale vždy se nakonec přijde na to, že se jedná o placebo efekt a nebo podvod.

Nicméně stále tu zůstává otázka, zda-li je nový zákon u očkování nutný či ne?

Domnívám se, vzhledem k okolnostem a narůstajícím epidemiím, které ohrožují i všechny ostatní, že tuto otázku budou postupně muset řešit i další státy, kde doposud rodiče měli na výběr, ale byli natolik uvědomělí, že proočkovanost byla vysoká.

Nicméně alternativní trendy nabírají obrátek a s nimi i narůstají problémy, které doposud, lékařská obec ani státy, nemusely řešit.

Nic tedy není tajemné, to je jen naše nevědomost, co nás děsí a děsy vytváří.


Opět trocha historie aneb opakování je matka moudrosti:

Ještě do poloviny minulého století, kdy nebylo očkování povinné a rozšířené, se běžně na tyto nemoci, proti kterým očkujeme, umíralo. Do roku 1958, kdy se v bývalém Československu zahájilo plošné očkování proti dětské přenosné obrně, tehdy ještě inaktivovanou poliovakcínou, se běžně ve 3-5letých intervalech objevovaly velké epidemie.

Nelze vždy za každých okolností jednat svobodně na základě vlastní zodpovědnosti za své rozhodnutí, ale řídit se pravidly, protože ohrožujeme i ostatní. Na silnici také nemůžeme jednat, jak se nám zachce, na vlastní zodpovědnost, protože přebíráme odpovědnost i za druhé.


Přítomnost? To, že naše matky v ČR již tyto nemoci neznají, neznamená, že neexistují a nevrátí se. Už tu máme díky antivax hnutí, a potažmo Wakefieldovi, zpět černý kašel. Co bude dál?

Například v Africe, ujdou matky s dítětem v náručí mnohdy i desítky kilometrů, jenom proto, aby mohly své dítě v záchranných stanicích očkovat, protože se rychle mezi nimi rozšířilo poznání, že tyto děti neumírají na časté nemoci, na které se u nás před očkováním běžně umíralo.


U nás o statistikách a historii černého kašle a současnosti píše celkem přehledně formou edukace Státní zdravotní ústav. V ČR se jednalo, zatím, o úmrtí 4 kojenců v posledních letech. Nicméně SZU dále varuje:

epidemiolog Státního zdravotního ústavu v Praze MUDr. Kateřina Fabiánová:

Český státní zdravotní ústav zaznamenal již v roce 2013 rekordní výskyt této choroby. Od začátku roku to bylo přes 880 nemocných, což odpovídá stavu z šedesátých let minulého století.

Rizikovou skupinou jsou novorozenci a staří lidé, které může černý kašel ohrozit na životě nebo chronicky nemocní pacienti (má poznámka jedná se zvláště o pacienty po transplantaci na imunosupresi apod.)

dále SZU ČR (MUDr. Zuzana Blechová nemocnice na Bulovce):

V posledních letech u nás černý kašel zapříčinil čtyři úmrtí. Ve všech případech nemoci podlehli dosud neočkovaní kojenci, kteří se nakazili od členů rodiny. Pacienti neumírají na samotný černý kašel, ale na sekundární komplikace, které nemoc přinese – nejčastěji se jedná o plicní hypertenzi vyvolanou těžkým zápalem plic.

Vracející se černý kašel netrápí jen obyvatele České republiky, v sousedním Rakousku a Německu se v reakci na návrat nemoci rozhodli proti černému kašli přeočkovávat plošně dospělé. Ve Spojených státech amerických, kde prevence zdraví hraje významnou roli, dokonce zavedli plošné očkování pro budoucí maminky, aby tak chránili novorozence.

Kvůli nutnosti pravidelně přeočkovávat doporučují obnovovat ochranu před každým porodem. I zde se totiž objevilo alarmující zvýšení úmrtnosti u dětí do jednoho roku, stejně jako například v Kanadě, Austrálii či Velké Británii.

Podobně jako u nás i v těchto vyspělých zemích dochází k nákaze od nejbližších rodinných příslušníků a umírají nejmenší děti, které ještě nejsou chráněny očkováním.

dále krátký výňatek z historie černého kašle SZU (MUDr. Kateřina Fabiánová):

O důležitosti očkování hovoří některá dostupná a ověřená data. Například v Anglii a Wallesu byl po zavedení očkování v roce 1950 zaznamenán pokles ze 100 000 každoročně hlášených případů černého kašle na 2069 případů v roce 1972. Díky negativní očkovací kampani postupně klesala proočkovanost vakcínou proti černému kašli v dětské populaci z 80 % v roce 1972 na 30 % v roce 1975. Během dvou až tří let se nahromadil dostatečný počet vnímavých jedinců a došlo ke dvěma rozsáhlým epidemiím černého kašle (v letech 1974 – 1975 a v roce 1977 – 1979). Prudce narostl počet onemocnění, počty nemocných dosahovaly tisíců případů, stovky osob vyžadovaly hospitalizaci a desítky nejmenších dětí zemřely, a to navzdory dostupné lékařské péči.

V obou epidemiích bylo hlášeno kolem 200 000 případů a bylo potvrzeno 100 úmrtí.

Neočkovat znamená vrátit se do období velkých epidemií.


 Další odkazy na souvislosti:
V nejlepší hokejové lize světa řádí příušnice. Jak je to možné? http://tinyurl.com/p7daocr