Všechno je chemie a vše je zároveň přírodní

Témata značně související:

(jedná se o velmi hrubý nástin – bude aktualizováno, stylizováno do smysluplné formy, verifikováno a doplňováno o příklady z praxe, další relevantní důkazní rovinu a fakta)


Co není přírodní a co není chemie?

Využívá rostlina či chemik k tvorbě látek pouze stavební prvky a fyzikální jevy našeho vesmíru? Ano.

Je tedy jedno, kdo látku vytvoří, zda-li chemik či rostlina etc.? Ano.

Tak potom záleží pouze už jen na tom, zda-li je výsledný produkt pro člověka škodlivý či ne a jak moc je účinný v léčbě daného či ne.

Zobecňováním slova přírodní, a následným rozdělováním na chemické a přírodní, vznikl dle mého největší mýtus a blud doby, z kterého čerpá valná část bludů, dělících věci na přírodní – zdravé a ty chemické – tělu neprospívající.


Je úplně jedno, kdo látku vyrobí, jestli člověk či rostlina. Oba využívají ke tvorbě  chemických látek prvky a fyzikální zákony dané prostředím. V konečném důsledku tak pouze závisí na procentuální účinnosti a bezpečnosti při léčbě dané nemoci.