۩ World Education Idea 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět

Míra kritického myšlení v dané společnosti získaná edukací, bude určovat a určuje míru rozvoje a vyspělosti dané společnosti. Kulturní vzory se utváří na základě našeho pozorování okolí, kdy následně vytváříme představy o tom, co je a není správné. To, co je a není správné odráží tedy naše kulturní vzory, jež vznikly z pozorování okolí. To, …

Continue reading ‘۩ World Education Idea 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět’ »

pozn. / Informační dálnice, schopnost verifikace /

doplnit do pozdějšího celkového shrnutí k dalším (sjednotit FB, wallst, verifikovat) 25.11.2017 technická: ad Sisyfos téma očkování https://www.facebook.com/cesky.klub.skeptiku.SISYFOS/posts/1775455465818266 téma související: Stát chce učit kritickému myšlení. V Domě demokracie za 100 milionů ročně Mizení teritoriálního kriteria, atd. Skeptiku nedejse(nutně verifikovat, lépe formulovat, doplnit osvětu, zestručnit) Téma ověřování léčiv, rakovina, atd. (vyvracení mnoha mylných představ) https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/672682996236880 (např. …

Continue reading ‘pozn. / Informační dálnice, schopnost verifikace /’ »

FB čl./zal.01 dez. / Reakce na: Alternativní média jsou projevem nemocné společnosti

související téma: Stát chce učit kritickému myšlení. V Domě demokracie za 100 milionů ročně Dezinformace šířené prezidenty ČR etc. https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122 Reakce na: http://stisk.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=601264 (časem bude opět lépe formulováno a doplněno /upd. 8:26) ◘ Zprvu: ad diskuze) Nejedná se o názory, cenzuru, postih či patent na pravdu u úřadu pro potírání dezinformací či (Centrum proti terorismu a …

Continue reading ‘FB čl./zal.01 dez. / Reakce na: Alternativní média jsou projevem nemocné společnosti’ »

۩ Klamy kulturní ve vědní medicíně

Rychlá poznámka: bude aktualizováno (Jedná se o hrubý nástin. Bude, dle energie, verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.) Témata související: ۩ World Education Idea 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět ۩ …

Continue reading ‘۩ Klamy kulturní ve vědní medicíně’ »

v přípravě: Homeopatie a PLACEBO

(bude dle energie aktualizováno a synchronizováno s článkem předešlým na toto téma http://www.wall-street.cz/?p=6887, jež se věnuje dotazu do FB skupiny Sisyfos ohledně homeopatie a placeba) Opět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím …

Continue reading ‘v přípravě: Homeopatie a PLACEBO’ »

update) Co je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, přírodní léčba, co je a není přírodnější, kde je hranice? /upd.

(Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.) Téma související: Mýty, obohacení genofondu a přirozená selekce Co vlastně je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, …

Continue reading ‘update) Co je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, přírodní léčba, co je a není přírodnější, kde je hranice? /upd.’ »

۩ Stát chce učit kritickému myšlení. V Domě demokracie za 100 milionů ročně

viz. http://zpravy.idnes.cz/obcanske-vzdelavani-aktivni-obcanstvi-ministerstvo-skolstvi-katerina-valachova-dum-demokracie-a-ino-/domaci.aspx?c=A160823_115855_domaci_fer [upd. 24.8.06] Kritické myšlení by nemělo být spojováno s nějakým domem demokracie a tedy kulturním vzorem. Celý projekt MŠMT budí pochyby. Výuka kritického myšlení by měla být vhodnou formou zavedena do osnov již od ZŠ, aby se dostala do podvědomí i povědomí veřejnosti stejně jako jiné obory. (což obnáší i školení učitelů)** Učit se, …

Continue reading ‘۩ Stát chce učit kritickému myšlení. V Domě demokracie za 100 milionů ročně’ »

۩ Přirozená lidská potřeba zjednodušování a

potřeba kulturních vzorů, přesvědčení a formy víry, jež nebezpečně pronikají v propojeném světě internetu do všech oblastí vědy aneb různé myšlenky z rozhovorů => nutnost zavést výuku kritického myšlení již od ZŠ, jak rozpoznat logické klamy, interpretovat jakákoliv fakta bez logických klamů, jimiž si podporujeme svá přesvědčení a kulturní vzory, kdy tak klameme zpravidla nevědomky …

Continue reading ‘۩ Přirozená lidská potřeba zjednodušování a’ »

Důležitá témata, související..

Témata související: VI: Postřehy z diskuzí IV: klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití III: TČM, část III: zavádějící pojmy „alternativní, tradiční medicíny“ II: TČM, část II: Diskuzní pokračování, FB příznivci Sisyfos I: Prymulova schizofrenní cesta léčby nemocného zdravotnictví pomocí TČM Acupuncture Doesn’t Work, Acupuncture Is No Better …

Continue reading ‘Důležitá témata, související..’ »

TČM, část V(x): Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic (souhrn, bude upraveno)

“Možná to bude pro Vás překvapení, ale žádná západní ani východní medicína neexistuje. Existuje vědní medicína, která se používá po celém světě v četně Číny a vedle ní existují tradiční medicíny po celém světě se svými starými recepturami včetně Číny, z nichž se i vycházelo a některé se dají do nějaké míry používat do současnosti …

Continue reading ‘TČM, část V(x): Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic (souhrn, bude upraveno)’ »