IQ a kritické myšlení

Kritickému myšlení, co obnáší a vyžaduje, co znamenají logické klamy, se dá naučit. To, že se člověk nějak reálně chová, nemusí mít vypovídací hodnotu o jeho IQ, ale jen ukazuje na fakt, že i člověk inteligentní je ovlivnitelný různými vlivy od emocí po kulturní vzory, a že kritické myšlení nemusí být stoprocentní ani permanentní. Ani samotní …

Continue reading ‘IQ a kritické myšlení’ »

Dialogy se Sokratem aneb nové rozměry pro “Vím, že nic nevím”

(inspirace, vyvrácení logického klamu, kterým si chtěl G. podpořit náboženský vzor – najít, dále verifikovat) (dále jen falešné dilema  autora DVtv?”Základem vědy je to, co neznáme, ne to, co známe”.  Základem je neustálé přehodnocování všeho, rozvést. Dát do souvislostí.  https://video.aktualne.cz/dvtv/veda-detektivni-prace-bez-dopadeni-vinika-kazdy-objev-prines/r~2b3c8fe8db4211e7988aac1f6b220ee8/ (hrubý nástin, rozšířit, verifikovat) téma související: Věda potřebovala vědomost, aby dokázala díky svému poznání přijít …

Continue reading ‘Dialogy se Sokratem aneb nové rozměry pro “Vím, že nic nevím”’ »