۩ World Education Idea 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět

Míra kritického myšlení v dané společnosti získaná edukací, bude určovat a určuje míru rozvoje a vyspělosti dané společnosti.

Kulturní vzory se utváří na základě našeho pozorování okolí, kdy následně vytváříme představy o tom, co je a není správné. To, co je a není správné odráží tedy naše kulturní vzory, jež vznikly z pozorování okolí.

To, co je a není správné velmi často neodráží relevanci, ale pouze právě naše přesvědčení, kdy jsme velmi často nevědomky obětí logických klamů.

Kritické myšlení vyžaduje často velké sebezapření, protože relevance právě odporuje často našim kulturním vzorům a proto i ve vědě existují zaslepené studie, metaanalýzy atd.

../ prevence, motivation, výuka verifikace, interpretace a logických klamů od ZŠ jako samostatný obor / Dezinformace, propojený svět: hrubý nástin, doplnit vhodně k celkovému verifikovanému shrnutí, téma související: (lépe definovat, zpřehlednit, verifikovat, tak abych sebe ani ostatní neuváděl  nechtěně v omyl, celkové chronologické shrnutí)

Continue reading ‘۩ World Education Idea 2*)/.. teritoriální kriterium a propojený svět’ »

pozn. / Informační dálnice, schopnost verifikace /

doplnit do pozdějšího celkového shrnutí k dalším (sjednotit FB, wallst, verifikovat)


25.11.2017 technická: ad Sisyfos téma očkování https://www.facebook.com/cesky.klub.skeptiku.SISYFOS/posts/1775455465818266

téma související:

Continue reading ‘pozn. / Informační dálnice, schopnost verifikace /’ »

FB čl./zal.01 dez. / Reakce na: Alternativní média jsou projevem nemocné společnosti

související téma:

Reakce na: http://stisk.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=601264
(časem bude opět lépe formulováno a doplněno /upd. 8:26)
◘ Zprvu: ad diskuze) Nejedná se o názory, cenzuru, postih či patent na pravdu u úřadu pro potírání dezinformací či (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám), ale o rozporování desinformací. Názor můžeme mít na cokoliv jakýkoliv, ale jde o to, co používáme na jeho podporu. Continue reading ‘FB čl./zal.01 dez. / Reakce na: Alternativní média jsou projevem nemocné společnosti’ »

۩ Klamy kulturní ve vědní medicíně

Rychlá poznámka: bude aktualizováno (Jedná se o hrubý nástin. Bude, dle energie, verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)

Témata související:


Žádná čínská, západní, východní apod. medicína neexistuje ani potřeba ji hanět či potřeba ji podporovat a někam zavádět. Stejně tak jako neexistuje česká medicína, japonská medicína, medicína USA, medicína Norská, Švýcarská, severská atd. apod. Jedná se o klam kulturních vzorů a potřeba prosazovat nevědomky kulturní vzory.

Jak to? Proč? Na čem záleží?

Existují pouze nejrůznější staré i nové terapie z celého světa, které nejen v zaslepených studiích ve fázích I, II, III, preklinických atd. na mnoha respondentech či v jednotlivých klinických studiích a jiných dalších studiích, vykazují buď nějakou procentuální účinnost a bezpečnost či nevykazují a to vše k dané jednotlivé chorobě. Jakékoliv terapie z celého světa se pak ověřují i ty tradované, nově zkoumané atd. a je jedno, ze které země pochází.  Continue reading ‘۩ Klamy kulturní ve vědní medicíně’ »

v přípravě: Homeopatie a PLACEBO

(bude dle energie aktualizováno a synchronizováno s článkem předešlým na toto téma http://www.wall-street.cz/?p=6887, jež se věnuje dotazu do FB skupiny Sisyfos ohledně homeopatie a placebaOpět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.


Termín placebo je velmi často užívaný a zavádějící termín. Za placebem se skrývají predispozice, chybná diagnostika, imunita či další fyziologické jevy, ale i pocity, přesvědčení, kulturní vzory atd., v jakémkoliv horizontu, které se zaměnily za účinnost placebo efektu či terapie.

Čím větší počet respondentů v zaslepené studii však máte např. v poslední fázi 3 terapie směřující k registraci, tím více tyto chyby (záměny za účinnost) mají marginální efekt a poznáme, zda-li je daná terapie účinná či do jaké míry nebo, zda-li je neúčinná k dané nemoci. Např, studie placeba: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200105243442106

Ve studiích se i používají jako placebo léky současné (se svou účinností a bezpečností) a porovná se poté rozdíl vůči současné léčbě, kdy by zkoumaná terapie měla vykazovat větší účinnost a samozřejmě bezpečnost. Představy a definice placeba pak dostávají zcela jiný rozměr. Continue reading ‘v přípravě: Homeopatie a PLACEBO’ »

update) Co je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, přírodní léčba, co je a není přírodnější, kde je hranice? /upd.

petriho miska

(Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)

Téma související:

Co vlastně je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, přírodní léčba, umělé, kde je hranice? Žijeme v souladu s přírodou a nebo s prostředím? Existuje vůbec např. něco přírodnějšího? Co je a není přírodnější?

Jedná se o často užívaný a zažitý klam nejen v medicíně, kdy slovo přírodní přidělujeme různým věcem a budí se tím významově zdání něčeho zdravějšího, přirozenějšího, přírodnějšího, odlišného od věcí umělých atd. Co je ale ve skutečnosti přírodní, a co je chemie?

Vše je chemie a zároveň přírodní, ať už látka organického či anorganického původu, syntetického atd. Je vše tvořeno z prvků a jevů prostředím danými, v univerzu se vyskytujíc? Ano.

Continue reading ‘update) Co je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, přírodní léčba, co je a není přírodnější, kde je hranice? /upd.’ »

Placebo a ověřování terapií, homeopatie atd. (upd. 26.10.16)

Velmi hrubý nástin (jen odpověď z FB na dotaz ve stručné formě). Bude, dle energie, dále aktualizováno, doplněno o exaktní rovinu, příklady z praxe, lépe formulováno a rozvětveny kusé informace či zestručněné.  Musím text časem notně rozšířit, doplnit zkrácené, kusé informace, upravit formulace, odstranit opakující se text,  aby to bylo čtivější, nebylo zavádějící, bylo komplexní a též nebyl možný jiný výklad a nechtěně tak někoho neuváděl v omyl a umožnil jsem lépe pochopit tématiku. Meta-analýza studií, kdy předmětem zkoumání byla homeopatika (později dodám přímý odkaz – i na další studie). Obecné pojednání Zdravotní deník


Mnoho lidí zaměňuje placebo za účinnost nějaké víry a schopnosti mysli se vyléčit z dané nemoci či podléhají tvrzení, že placebo má nějakou účinnost. Trpíme-li však danou nemocí, ukazuje se, že to není placebo, co nám pomůže, pokud terapie není účinná či záleží na definici placeba.

Např.: Máme nějakou diagnozu, nasazena ATB. ATB nezabírají, nasazeno homeopatikum a pacient se uzdravuje. Vyléčilo pacienta homeopatikum či placebo? Ani jedno. Pacient měl virový základ, se kterým si poradila imunita. Continue reading ‘Placebo a ověřování terapií, homeopatie atd. (upd. 26.10.16)’ »